Felhasználási feltételek

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti https://bulvarmagazin.hu (a továbbiakban: Weboldal) alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a Weboldalon történő megjelenítésre képes eszközök pl.: “Megosztás” gomb, igénybe vételét.

A szolgáltatást a Bulvár Magazin nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet
a jelszót a megadott e-mail címre küldjük ,a jelszó titokban tartásáért ön felel
a Bulvár Magazin haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról
az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott
hozzájárul ahhoz, hogy a Bulvár Magazin kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie)
ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Bulvár Magazin fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Bulvár Magazin -szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:
védjegyet sért,
mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
obszcén vagy trágár kifejezés,
rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a Bulvár Magazin törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a klubrendszer szolgáltatás keretein belül hozzák létre.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Bulvár Magazin fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Bulvár Magazin tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Bulvár Magazin jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A Bulvár Magazin nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Bulvár Magazin összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Bulvár Magazin -rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Bulvár Magazin semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a Bulvár Magazin-on. A Bulvár Magazin keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

A Bulvár Magazin fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Bulvár Magazin fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Bulvár Magazin szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Bulvár Magazin – szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, a Bulvár Magazin -szolgáltatáson keresztül .

A Bulvár Magazin automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Bulvár Magazin mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Bulvár Magazin minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Bulvár Magazin minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Bulvár Magazin minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:
A Bulvár Magazin szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a Bulvár Magazin -szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
A Bulvár Magazin számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
A Bulvár Magazin weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli (“offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül “flood”-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Bulvár Magazin hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A “Megosztás ” funkcióra vonatkozó speciális szabályok

A “Megosztás ” gomb kihelyezésével és/vagy használatával Ön a Bulvár Magazin számára jogot biztosít a “Megosztás ” gomb által linkelt tartalom megjelenítéséhez, funkción keresztül kizárólag a jelen Felhasználási Feltételeknek maradéktalanul megfelelő tartalmak linkeléséhez járul hozzá

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a Bulvár Magazin azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a Bulvár Magazin kérheti, hogy a felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást vagy azt, hogy küldje el a Bulvár Magazin részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát vagy személyazonosságát egyéb, a Bulvár Magazin által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a hu címen.

Szavatosság kizárása

A Bulvár Magazin és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Bulvár Magazin szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Bulvár Magazin kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A Bulvár Magazin -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a Bulvár Magazin -szolgáltatást és a Bulvár Magazin -szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Bulvár Magazin nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára kijelölt bíróság a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a Bulvár Magazin- t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Bulvár Magazin – szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Bulvár Magazin írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A Bulvár Magazin keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, “ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.